2014. május 10., szombat

Fogalmak, kifejezések

Transz és gender fogalmak szótára. Nem ismersz egy kifejezést? Itt könnyen megtalálhatod!Eredetileg megjelent a Szivárványon Innen blogon. A szerkesztett verziót a blog beleegyezésével tettük közzé, amiért ez úton is köszönjük a segítséget! 

TartalomjegyzékNemekkel kapcsolatos fogalmak


Androgün (nemi önkifejezés) 
Olyan nemi önkifejezés, amely se nem nőies, se nem férfias. Aki tudatosan erre a hatásra törekszik, az egyfajta eldönthetetlen nemű, semleges összhatásra törekszik.
Nem összekeverendő az androgün nemi identitással - attól, hogy valaki androgün stílusban fejezi ki a nemét, még nem feltétlen androgün nemi identitású.
 
Angol elnevezés(ek): androgynous

Átmenet
Az átmenet annak folyamata, mikor egy transz ember megváltoztatja az életét, hogy az jobban illeszkedjen a neméhez. Az átmenet sok mindent magába foglalhat, az előbújástól (coming out) kezdve a nemének és nevének jogi elismertetésén és a hormonkezelésen át a különböző műtétekig bezárólag. Az, hogy egy transz ember ezen lépések közül melyiket érzi szükségesnek, illetve megvalósíthatónak, egyénileg nagyon különbözik, nem helyes azt feltétezni, hogy minden transz ember megtesz minden elérhető lépést és igénybe vesz minden elérhető kezelést.  
Egyéb magyar elnevezés(ek): tranzíció
Helytelen és sértő elnevezések: nemváltás, nemváltó műtét, átoperálás
Angol elnevezés(ek): transition


Biológiai nem
Az emberek besorolása 'nő' és 'férfi' kategóriákba a fizikai testük megítélése alapján. A biológiai nem nem rögzített, sem megváltoztathatatlan, és önmagában egyetlen kritérium (pl. nemiszervek, kromoszómák, másodlagos nemi jellegek, ivarmirigyek, hormonok, termékenység) sem határozza meg feltétlenül az egyén többi biológiai nemi jellemzőjét, így az emberek testük alapján való ilyenféle bekategorizálása véletlenszerű és lényegtelen, kivéve az olyan konkrét orvosi körülményeket, mikor az anatómia egyetlen aspektusa fontos. Ez a bináris kategorizálás figyelmen kívül hagyja az interszex emberek létezését.  
Egyéb magyar elnevezés(ek): testi nem
Angol elnevezés(ek): sex

Buccs
Maszkulin nemi prezentáció vagy identitás. Ugyan leggyakrabban melléknévként a maszkulin leszbikus nőket jellemzik vele, de vannak, akik mint főnév, egy önálló nem-bináris nemi identitásként használják. Egyéb magyar elnevezés(ek): csajcsávó
Angol elnevezés(ek): butch

Cisznemű
Azok az emberek, akiknek a nemi identitása megegyezik a születésükkor kijelölt biológiai nemükkel. A transzneműség ellentéte, a latin 'cisz' (=ugyanazon az oldalon lévő) előtagból van képezve.  
Egyéb magyar elnevezés(ek): nem-transz emberek
Helytelen és sértő kifejezések: született v. bio nő/férfi, „igazi” v. „normális” nő/férfi
Angol elnevezés(ek): cisgender


Cisznormativitás
Az a hiedelem, hogy minden ember cisznemű valamint hogy ciszneműnek lenni az "alap", "normális" módja egy egyén létezésének. A cisznormativitás erősen áthatja a szélesebb társadalom nézeteit és hozzájárul a transzfób bűncselekmények és diszkrimináció létezéséhez, megnehezíti a transz emberek hivatalos- és testi átmenethez való hozzáférését, valamint egyenlő hozzájutásunkat a különféle társadalmi szolgáltatásokhoz (pl. oktatás, egészségügyi ellátás).
Angol elnevezés(ek): cisnormativity

Ciszszexizmus
Olyan előítélet és hiedelmek, amelyek szerint a cisz emberek eredendően felsőbbrendűek a transz emberekhez képest, arra hivatkozva, hogy a cisz emberek neme igazibb, természetesebb, stb. A cisz emberek kényelmét fontosabbnak tartja, mint a transz emberek testi épségét és emberi méltóságát.  
Angol elnevezés(ek): cissexism

Ciszszexuális
Legtöbbször a cisznemű szinonimájaként használják, de előfordul, hogy a 'transzszexuális' ellentéteként, azaz olyan emberek leírására, akik nem tettek (és nem is nem is szándékoznak megtenni) semmilyen testi átmeneti lépést. Ebbe a második definícióba beletartoznak az olyan transznemű emberek is, akik nem tettek vagy akarnak megtenni testi átmeneti lépéseket.  
Angol elnevezés(ek): cissexual

Drag
ejtsd: dreg
Eltúlzott, színpadias, előadóművészeti nemi prezentáció. Ugyan legtöbbször a magukétól különböző neműként előadó művészekre utal, bármilyen nemű és szexuális orientációjú ember előadhat bármilyen nemhez tartozó drag-et. A drag célja, hogy a művész egy adott társadalmi nemhez tartozó sztereotíp megjelenést és viselkedést vegyen fel szórakoztatási célra, gyakran humorosan előadva.
Magyarul a nőként előadó férfiakat pucckirálynőnek (angolul drag queen), a férfiként előadó nőket férfiimitátornak (angolul drag king) hívják. 

Angol elnevezés(ek): drag

"Elmenés", cisznek tűnés
Az, hogy egy transz ember "elmegy" adott neműnek, azt jelenti, hogy a társadalom olyan cisznemű emberként látja és kezeli, amilyen nemű valójában, nem aminek születésekor beosztották.  
Angol elnevezés(ek): passing

Femme
ejtsd: femm
Feminin nemi prezentáció vagy identitás. Ugyan leggyakrabban melléknévként a feminin leszbikus nőket jellemzik vele, de vannak, akik mint főnév, egy önálló nem-bináris nemi identitásként használják.
 
Angol elnevezés(ek): femme

Gender bináris, vagy nemi binaritás
Az az eszmerendszer, melyben a nemnek kizárólag két kategóriája létezik, férfi és nő, kizárva minden más társadalmi vagy biológiai nem lehetőségét. Ez a rendszer elnyomó mindenki számára, aki nem önazonosít a születésekor számára kijelölt biológiai nemmel, de főleg azok számára, akik nem illenek egyikbe sem a két szabvány nemi kategória közül.  
Angol elnevezés(ek): gender binary

Interszex
Olyan személy, akinek a született biológiai nemi jellemzői (pl. nemiszervei, ivarmirigyei, másodlagos nemi jellegei, kromoszómái, hormonháztartása) nem egyértelműen "besorolhatóak", keverékei a női és férfi kategóriák jellemzőinek. Egy személy lehet, hogy csak serdülőkorban fedezi fel interszex állapotát, amikor a teste másképp változik, mint várta, vagy amikor felnőttkorban azzal szembesül, hogy terméketlen. Azokat az interszex újszülötteket, akik "eldönthetetlen" nemiszervekkel születnek, a szülők és az orvosok rendszerint beosztják az egyik bináris kategóriába, majd megműtik, hogy a testük jobban megfeleljen az adott biológiai nem sablonjának. Ez a gyakorlat egyre inkább vitatott, ahogy interszex felnőttek felszólalnak az ellen, hogy potenciálisan káros orvosi beavatkozásokon kellett keresztülmenniük a beleegyezésük nélkül. Az, hogy valaki interszex, nem mond semmit a nemi identitásáról vagy szexuális orientációjáról.  
Egyéb magyar elnevezés(ek): interszexuális
Angol elnevezés(ek): intersex


Nem-bináris nemű
Olyan emberek, akik nem (illetve nem kizárólag) önazonosítanak nőként vagy férfiként. A nem-bináris egy ernyőfogalom, ami alá sok különböző nemi identitás tartozik. A nem-bináris nemű emberek érezhetik úgy, hogy a nemük a nő és férfi között van, egyszerre mindkettő, semleges, a binaritástól teljesen különálló, vagy épp egyáltalán nincs nemük. Vannak olyan emberek is, akiknek neme nem állandó, hanem az idő folyamán változik.  
Angol elnevezés(ek): non-binary gender

Nemi diszfória
Az egyén biológiai vagy társadalmi neméhez kapcsolódó negatív érzéseket jelenti. A diszfória lehet testi- és/vagy társadalmi diszfória. Azok az emberek akik testi diszfóriát tapasztalnak, erős kellemetlenséget, néha idegenséget éreznek nemi jelleget közvetítő testrészeik és testi jellemzőik iránt. Azok, akik társadalmi diszfóriát éreznek, erős idegenkedést és lehetségesen szomorúságot, dühöt vagy undort éreznek, ha a születéskor rájuk osztott biológiai nem szerint viszonyulnak hozzájuk az emberek, annak megfelelő szavakat, megszólításokat használnak rájuk (pl. kisfiam, hölgyem), illetve a születéskor adott néven hívják őket. A diszfória erőssége és jellege egyénenként eltérő, pl. amely testrész valakinek erős diszfóriát okoz, másnak lehet, hogy semmi gondot nem jelent. Nem minden transznemű ember tapasztal diszfóriát.  
Angol elnevezés(ek): gender dysphoria

Nemi esszencializmus
A nemi esszencializmus fogalma szerint a különböző nemeknek belső, alapvető, velünk született jellemzőik vannak. Ez a biológiai esszencializmusra és a gender binárisra épülő nézet nagyon elterjedt a cisz társadalomban.
A cisz férfiak és nők közötti képességbeli és viselkedési különbségek aktív tudományos kutatás tárgya. A média és a szóbeszéd ezen kutatások megállapításait gyakran eltúlozza, valamint gyakran azzá a hiedelemmé torzítja, hogy a cisz nők és férfiak közötti különbségek az átlagos vagy középérték teljesítményekben azt feltételezik, hogy minden egyes cisz férfi a megállapított módon fog különbözni minden egyes cisz nőtől.
 
Angol elnevezés(ek): gender essentialism

Nemi identitás
Az egyén belső érzése, tudata a saját neméről. Ez lehet férfi, nő, vagy nem-bináris nemi identitás, és független attól, hogy a társadalom milyen neműnek látja, illetve hogy az egyén milyen neműként sorolták be születésekor. Bármilyen testű embernek lehet bármilyen nemi identitása.  
Angol elnevezés(ek): gender identity

Nemi identitászavar
Egy idejétmúlt hivatalos elnevezés a nemi diszfória tünetegyüttesének leírására. A transzneműség nemi identitászavar (gender identity disorder, GID) néven 1980-ban került be az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) c. kézikönyvbe (3. kiadás). A 2013-ban kiadott 5. kiadás a tünetegyüttest nemi diszfóriaként (gender dysphoria) említi. Az átnevezést sok transz ember támogatta, mivel úgy érezték a 'nemi identitászavar' címke patologizálja és stigmatizálja a transznemű embereket, és tovább erősíti a bináris nemi felosztás modelljét.
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) a transzneműséget és a transzszexualitást A nemi identitás zavarai c. fejezetben, F64 diagnóziskódokon tartja nyilván. Az elmúlt évek során a transzneműség betegségként történő kezeléséről komoly vita alakult ki mind az orvostudományi körökben, mind pedig a transz jogegyenlőségi mozgalmakon belül.
 
Angol elnevezés(ek): gender identity disorder

Nemi önkifejezés, nemi prezentáció
Az egyén nemi identitásának a külvilág felé történő kifejezése öltözködés, hajstílus, testbeszéd, hanglejtés, stb. útján. A nemi önkifejezés nőies, férfias vagy androgün volta függ az egyén kultúrájától. Nincs helyes vagy helytelen módja annak, hogy kifejezd a nemed.  
Angol elnevezés(ek): gender expression, gender presentation

Nemi rekonstrukciós, vagy nemi helyreállító műtét
A köznyelvben "A műtét", valójában több különböző lehetséges műtétet takar, ezek vaginoplasztika (hüvely kialakítása), metoidioplasztika és phalloplasztika (két technika a pénisz kialakítására) és masztektómia (mellek eltávolítása). Nem minden transznemű ember választja, vagy engedheti meg magának, hogy nemi rekonstrukciós műtétet végeztessen. Túlhangsúlyozni ezen műtétek fontosságát az átmenet folyamatában elkerülendő.  
Helytelen és sértő kifejezések: nemváltó műtét, nemi átalakító műtét, átoperálás
Angol elnevezés(ek): sex reconstruction surgery, genital reconstruction surgery


Nemi szerep
Azokat a kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a társadalom egy adott társadalmi nemhez rendel, többek között, hogy az adott nemű embernek hogyan kellene viselkednie, beszélnie, öltözködnie és gondolkodnia, valamint, hogy milyen célok felé kellene törekednie és milyen tevékenységekben kellene kitűnnie vagy örömét lelnie. A nemi szerepek száma és jellemzői társadalmanként változnak. A nyugati kultúrákban kivétel nélkül a gender bináris az uralkodó eszmerendszer.  
Angol elnevezés(ek): gender role

Nemtelenítés
Egy személy nemi identitásának letagadása vagy semmibe vétele és egy helytelen identitás-címke használata. Ez történhet szándékosan pl. az által, hogy valaki egy transz személy "valódi" nemét (vélt) nemi szervei, vagy születéskor kijelölt biológiai neme alapján akarja meghatározni, vagy véletlenül, amikor pl. az átmenet időszakában a korábbi ismerősök véletlenül a régi nevet vagy megszólításokat használják.
Angol elnevezés(ek): misgendering

Születésekor férfinak beosztott (SzFB)
Olyan emberek összefoglaló címkéje, akiket születésükkor férfinak osztottak be. Ebbe beletartoznak mind cisz, mind transz emberek. Általában olyan esetben használják a kifejezést, amikor a férfiként beosztott emberek által jellemzően átélt szocializációról van szó, valamint ez az egyik helyes kifejezés azokban az esetekben, mikor transz emberek születéskor kijelölt biológiai neméről szükséges beszélni.  
Egyéb magyar elnevezés(ek): születésekor férfiként besorolt
Helytelen és sértő kifejezések:: férfinak született, férfi testbe született
Angol elnevezés(ek): MAAB (male assigned at birth), AMAB (assigned male at birth), CAMAB (coercively assigned male at birth), DMAB (designated male at birth)


Születésekor nőnek beosztott (SzNB)
Olyan emberek összefoglaló címkéje, akiket születésükkor nőnek osztottak be. Ebbe beletartoznak mind cisz, mind transz emberek. Általában olyan esetben használják a kifejezést, amikor a nőként beosztott emberek által jellemzően átélt szocializációról van szó, valamint ez az egyik helyes kifejezés azokban az esetekben, mikor transz emberek születéskor kijelölt biológiai neméről szükséges beszélni.
Egyéb magyar elnevezés(ek): születésekor nőnek besorolt
Helytelen és sértő kifejezések: nőnek született, női testbe született
Angol elnevezés(ek): FAAB (female assigned at birth), AFAB (assigned female at birth), CAFAB (coercively assigned female at birth), DFAB (designated female at birth)


Születéskor kijelölt biológiai nem
Annak gyakorlata, mikor a csecsemőt megszületésekor a nemi szervei kinézete alapján beosztják a női vagy férfi biológiai nemi kategóriákba. A ciszszexista társadalmi alapfeltételezés az, hogy az emberek biológiai és a társadalmi neme ugyanaz, ami a cisznemű embereknél nagyrészt igaz is, de a transznemű és interszex emberek számára sok problémát és szenvedést okoz. Egy személy a nyugati társadalmakban mindig 'születésekor nőnek beosztott' vagy 'születésekor férfinak beosztott'. Ezek a helyes kifejezések azokban a ritka esetekben, mikor egy transz ember születéskor kijelölt biológiai neméről szükséges beszélni.  
Angol elnevezés(ek): sex assigned at birth

Társadalmi nem
Az egyén viszonya azokkal a identitásokkal, nemi szerepekkel és nemi önkifejezésekkel kapcsolatban, amikhez a társadalom, illetve az egyén maga nemi jelleget társít. A társadalmi nem emiatt mind társadalom-, mind egyén által meghatározott. A nem társadalmi aspektusa, a nemi szerepek kultúráról kultúrára- és a történelem során is folyamatosan változnak. A társadalmi nem egyéni vonatkozása a személy belső érzése és tudata a saját neméről, amelyet nemi identitás címkékkel tud leírni. A társadalom meghatározásainak és az egyén szubjektív érzéseinek eme keresztmetszete miatt a nem egy nagyon széles és sokszínű spektrum. A nemi önkifejezés a nem külvilág számára közölt része, kizárólag a kifejezésből azonban nem feltétlenül állapítható meg egy ember nemi identitása.  
Angol elnevezés(ek): gender

Transz
Olyan kifejezés, amelyet mind a 'transznemű', mind a 'transzszexuális' szavak rövidítésére használnak, így a beszélőtől függ, hogy egy adott szövegben pontosan melyiket érti alatta. Mivel a nyugati aktivizmusban egyre kevésbé használják a 'transzszexuális' kifejezést a különböző kritikák és annak korlátozósága miatt, ezért a kifejezést leggyakrabban a transznemű szó rövidítésére használják. Ezen az oldalon szintén a transznemű szó rövidítésére használjuk.
Angol elnevezés(ek): trans

Transz férfi
Olyan férfi, akit születésekor nőnek osztottak be. Vagyis a transz férfiak olyan személyek, akik férfiként azonosítják magukat, férfiként jelenítik meg magukat vagy férfiként élnek, dacára a ténynek, hogy születésükkor másmilyennek észlelték őket.
Egyéb magyar elnevezés(ek): transznemű férfi
Helytelen és sértő kifejezések: nőként született férfi, női testbe született férfi, nőből férfi
Angol elnevezés(ek): trans man

Transz múlttal rendelkező személy
Ezzel a kifejezéssel szoktak felmérésekben olyan emberekre hivatkozni, akik az átmenetük befejezése után már nem tekintik magukat transzneműnek vagy transzszexuálisnak.  
Angol elnevezés(ek): person with a trans history

Transz nő
Olyan nő, akit születésekor férfinak osztottak be. Vagyis a transz nők olyan egyének, akik nőként azonosítják magukat, nőként jelenítik meg magukat, vagy nőként élnek annak ellenére, hogy a születésükkor ezzel ellentétes nemet jelöltek ki számukra.
Egyéb magyar elnevezés(ek): transznemű nő
Helytelen és sértő kifejezések: férfiként született nő, férfi testbe született nő, férfiból nő, travi, transzi, shemale, ladyboy
Angol elnevezés(ek): trans woman


Transzfeminin
Általában olyan születésükkor férfinak beosztott transz emberek leírására használják, akik úgy érzik teljesen idegenek a férfi identitástól, és akik, ha nem is önazonosítanak nőként, a "bináris spektrum" női végét közelebbinek érzik magukhoz nemi identitás vagy prezentáció szempontjából.
Néha ernyőfogalomként használják, mely magába foglal transz nőket és feminin identitású vagy prezentációjú nem-bináris transz embereket.
 
Angol elnevezés(ek): transfeminine

Transzfóbia
Félelem, kényelmetlenség, bizalmatlanság vagy megvetés transz és transznak vélt emberek felé.  
Angol elnevezés(ek): transphobia

Transznemű
Egy ernyőfogalom azokra az emberekre, akiknek a nemi identitása eltér a születéskor számukra kijelölt biológiai nemüktől vagy nemi önkifejezésük radikálisan különbözik a társadalmilag elvárttól. A transznemű kifejezés semmit nem mond az egyén szexuális irányultságáról; transzneműként valaki épp úgy lehet leszbikus, meleg, biszexuális, heteroszexuális, vagy más szexuális irányultságú, mint nem-transzneműként (vagyis ciszneműként). A transznemű kifejezés úgyanígy semmit sem mond az egyén hormonháztartásáról, anatómiájáról vagy hogy milyen neműnek nézik a mindennapi életben.  
Angol elnevezés(ek): transgender

Transzmaszkulin
Általában olyan születésükkor nőnek beosztott transz emberek leírására használják, akik úgy érzik teljesen idegenek a női identitástól, és akik, ha nem is önazonosítanak férfiként, a "bináris spektrum" férfi végét közelebbinek érzik magukhoz nemi identitás vagy prezentáció szempontjából.
Néha ernyőfogalomként használják, mely magába foglal transz férfiakat és maszkulin identitású vagy prezentációjú nem-bináris transz embereket.
 
Angol elnevezés(ek): transmasculine

Transznőgyűlölet
Egy kifejezés a transzfóbia és nőgyűlölet keresztmetszetére, amely azt mutatja, hogy a transz nők és egyéb transzfeminin emberek hogyan vannak gyakran több tengely mentén is elnyomva a társadalomban.
A tradicionális szexizmus meggyőződése szerint "a férfiség és maszkulinitás felsőbbrendűbbek, mint a nőség és femininitás" és az erre épülő patriarchátus és a cisz-heteró társadalom fenyegetésként látják a transz nőket. Egy elmélet szerint amiatt, mert úgy vélik hogy ők "feladják a férfiságuk, hogy alantasabb nőkké váljanak" és ezt személyes fenyegetésként élik meg a saját maszkulinitásukra-, illetve a férfiak dominanciájának egészére nézve.
A transznőgyűlölet úgy különböztethető meg a transzfóbiától, ha megvizsgáljuk hogy az adott diszkrimináció előfordul-e a születésükkor nőnek beosztott, illetve transzmaszkulin emberek felé is. Ha nem, az transznőgyűlölet.

Angol elnevezés(ek): transmisogyny

Transzszexuális
A transzneműhöz hasonló fogalom, azt mutatja, hogy az egyén társadalmi neme és születéskor kijelölt biológiai neme között konfliktus feszül, de azzal a többlettartalommal, hogy a transzszexuális egyén testi átmenetet szándékozik végrehajtani vagy hajtott végre hormonkezelés és/vagy műtétek segítségével. A szót legtöbbször azzal a feltételezéssel használják, hogy az egyén bináris nemű és egyik bináris társadalmi/biológiai nemből az "ellenkező" bináris biológiai nembe megy át, de a gyakorlatban akadnak nem-bináris nemű transzszexuális emberek is. A nyugati aktivizmusban egyre kevésbé használják a kifejezést a szót ért különböző kritikák és annak korlátozósága miatt (helyette a transznemű preferált), valamint mert a pornóiparban elterjedt a kifejezés használata "köztes" testű emberek tárgyiasítására.  
Angol elnevezés(ek): transsexual

Transzvesztita
Olyan, általában férfi nemi identitású ember, aki időnként feminin stílusban fejezi ki a társadalmi nemét. A transzvesztita emberek lehetnek bármilyen szexuális orientációjúak és feminin nemi önkifejezésük a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül erotikus céllal történik. A transzvesztita emberek a társadalmi elvárástól radikálisan eltérő nemi önkifejezésük miatt beletartoznak a transznemű közösségbe.
A szó angol nyelvű megfelelője, a transvestite ma már elavult, akár sértő kifejezésnek is számít, helyette a crossdresser-t használják (szó szerint keresztbeöltöző-nek lehetne fordítani).
 
Angol elnevezés(ek): transvestite, crossdresser

Transz*
Hasonló jelentése van, mint a transz szónak, de míg az alatt a köznyelvben sokszor csak a transz nőket és férfiakat értik, ennél a kifejezésnél a * arra hivatott hangsúlyt helyezni, hogy az egész transznemű közösségről beszél az írója, a nem-bináris nemű és a társadalmi normáktól radikálisan eltérő nemi önkifejezésű embereket beleértve.  
Angol elnevezés(ek): trans*


Nem-bináris nemi identitások


Ezen identitások mindegyikéhez megjegyzendő, hogy nem mondanak semmit az egyén születéskor kijelölt biológiai neméről és születéskori beosztásáról, bármilyen testű ember lehet bármilyen nemű.

Agender
Olyan ember, aki nem tartja magát egyik nemhez tartozónak sem, úgy érzi, nincs semmilyen neme. Az agender embereknek gyakran nincs testi diszfóriájuk és sokan androgün stílusban fejezik ki a nemük.
Az agendert néha felcserélve használják a neutrois-val, de míg az egy semleges jellegű nemet ír le, az agender a nem hiányára utal. Az agender embereknek ritkán van testi diszfóriája, míg a neutrois embereknek gyakrabban.
 
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemtelen
Angol elnevezés(ek): agender, genderless


Androgün (nemi identitás)
Olyan emberek, akik a nemüket a női és férfi nemek között lévőnek vagy a kettő keverékének érzik. Gyakran a nemi önkifejezésük is androgün stílusú.  
Egyéb magyar elnevezés(ek): internemű
Angol elnevezés(ek): androgyne, intergender


Bigender
Olyan emberek, akiknek két neme van, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során egymással váltakozva.
A hasonló genderfluid identitástól eltérően a bigendernél a változás nem fokozatos, a két nem vagy egy időben van jelen, vagy élesen elkülönülve váltakoznak. Egyéb hasonló nemi identitásokhoz lásd a trigendert és a pángendert.
 
Angol elnevezés(ek): bigender

Genderfluid
Olyan ember, akinek a neme az idő folyamán változik kettő vagy több nem között. A változások közötti idő napoktól akár hónapokig, évekig is nyúlhat.
A hasonló bigender és trigender identitásoktól eltérően a genderfluidnál a nemek nem élesen váltanak a "végpontok" között, hanem egy fokozatosabb, köztes pontokat magába foglaló átmenet jellemző két vagy több nem között. Egy hasonló nemi identitáshoz lásd a pángendert.
 
Angol elnevezés(ek): genderfluid

Genderqueer
ejtsd: genderkvír vagy dzsenderkvír
Olyan ember, akinek a neme a nő és férfi binaritáson kívül áll, de a szót ezen kívül használják ernyőfogalomként, az összes binárison kívül álló identitásra. Ebben a második használatában jelentése megegyezik a 'nem-bináris'-éval.
 
Angol elnevezés(ek): genderqueer

Neutrois
ejtsd: nötroá
Olyan ember, akinek kifejezetten semleges a neme. A neutrois emberek gyakran prezentálnak androgün stílusban, és sokan törekednek egy semleges testet és nemi szerepet eredményező átmenetet végrehajtani.
A neutrois-t néha felcserélve használják az agenderrel, de míg az a nem hiányára utal, a neutrois egy semleges jellegű nemet ír le. Az agender embereknek ritkán van testi diszfóriája, míg a neutrois embereknek gyakrabban.
 
Angol elnevezés(ek): neutrois

Pángender
Olyan ember, akinek a neme sok, illetve minden nemi identitást felölel, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során egymással váltakozva.
Hasonló nemi identitásokhoz lásd a bigendert, a trigendert és a genderfluidot.
 
Angol elnevezés(ek): pangender

Trigender
Olyan emberek, akiknek három neme van, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során egymással váltakozva.
A hasonló genderfluid identitástól eltérően a trigendernél a változás nem fokozatos, a három gender vagy egy időben van jelen, vagy élesen elkülönülve váltakoznak. Egyéb hasonló gender identitásokhoz lásd a bigendert és a pángendert.
 
Angol elnevezés(ek): trigender


Egyéb fogalmak


Interszekcionalitás
Az a paradigma, miszerint egy adott személy nemcsak egy jellemzője/csoporthoz tartozása alapján lehet hátrányosan megkülönböztetett, hanem több különböző ilyen miatt is, és ezek a tényezők egymással kölcsönhatásba kerül(het)nek.
Egyéb magyar elnevezés(ek): metszetbeliség
Angol elnevezés(ek): intersectionality

Patriarchátus
Férfiak által uralt társadalom. Más szóval a patriarchátus egy olyan társadalmi berendezkedés, amiben a férfiak egy része az erőszak eszközét használja fel arra, hogy az élet minden területén uralkodjon nők, és (bizonyos csoportokhoz tartozó) más férfiak, vagy azok az emberek felett, akik nem hajlandóak a bináris felosztásban a nekik kijelölt kategóriának, illetve az ahhoz társuló társadalmi elvárásoknak megfelelni, és kizsákmányolhassa őket.
Angol elnevezés(ek): patriarchy

Privilégium, vagy kiváltság/os helyzet/
Olyan [ki nem érdemelt] előnyt jelent, amit az adott egyénnek a társadalom (intézményein és szokásain keresztül) biztosít - pusztán az alapján, hogy az illető beletartozik egy uralkodó társadalmi csoportba (pl. férfiak, fehérek, heterók, ciszneműek, neurotipikusok, nem akadályozott emberek, stb.).
Angol elnevezés(ek): privilege
 
Queer
Az angolszász szövegekben a queer egy olyan visszakövetelt szó, amely egy gyűjtőfogalomként használatos - egy kifejezés, amelyet mindenféle nem heteroszexuális identitású emberek használnak magukra, illetve sok esetben egy olyan kategóriát jelöl, ami azokat a személyeket foglalja magába, akik nem gondolják magukat heteroszexuálisnak, ugyanakkor a szexuális orientációjukat sem a meleg, sem a leszbikus, sem pedig a biszexuális kategóriákba nem kívánják besorolni; a magyar nyelvű szövegekben jellemzően az utóbbi jelentésben fordul elő.  
Angol elnevezés(ek): queer

Trigger warning (TW)
Figyelmeztetés, ami azoknak az olvasóknak (nézőknek, hallgatóknak) szól, akiknek PTSD-jük (poszttraumás stressz zavarjuk) van. A használatának a célja az, hogy jelezze, hogy az adott tartalomnak vannak részei (pl. valamilyen bántalmazás említése, erőszakról szóló leírás), amik traumás emlékeket hívhatnak elő. 
Egyéb magyar elnevezés(ek): tartalmi figyelmeztetés
Angol elnevezés(ek): trigger warning (tw)


Helytelen és lehetségesen sértő kifejezések [és a helyette preferált kifejezések]


  • Hermafrodita [helyette preferált kifejezés: interszex]
  • Nemváltás, átalakulás, átváltozás [helyette preferált kifejezések: átmenet, testi átmenet, tranzíció, nem és név jogi elismertetése]
  • Átoperálás, átoperált
  • Nemváltó műtét, nemi átalakító műtét [helyette preferált kifejezések: nemi helyreállító műtétek, vagy nemi rekonstrukciós műtétek]
  • Nőnek/férfinak született, férfi/női testbe született
  • Született nő/férfi, bio nő/férfi, „normális”, vagy „igazi” nő/férfi [helyette preferált kifejezések: cisznemű, vagy nem-transznemű/nem-transz emberek]
  • Nőből férfi, férfiból nő [helyette preferált kifejezések: transz/transznemű férfi, transz/transznemű nő]
  • Shemale, ladyboy
  • Travi, transzi (Nagyon ritkán előfordul, hogy valaki önazonosít így, de ezek a legtöbb transz ember számára rendkívül sértő és nemtelenítő kifejezések)
  • Nemi identitás zavar (illetve a nemi identitásra vagy a transzneműségre bármilyen módon betegségként utalni)

Források (ahhoz, ahol nincs külön feltüntetve)


AVENwiki - Lexicon
Erin's Trans Glossary
TransWhat? - Glossary of terms
Nonbinary gender - Nonbinary.org
Genderqueer Identities - Genderqueer Identities & Terminology
Anagnori : Words and concepts often used in asexual communities
díszzsebkendők & ágytöltelékek